Έργα πολιτικού μηχανικού, κατασκευή κτιρίων και έργα για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης


Ο όμιλος InterPhoton έχει 35 χρόνια εμπειρίας στη κατασκευή κατοικιών, καταστημάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο τομέας αυτός είναι χωρισμένος σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • Έργα πολιτικού μηχανικού που περιέχουν κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, εκσκαφές, θεμελιώσεις, οδοποιίες κλπ
  • Κατασκευές κτιρίων, που εμπεριέχει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή ενός κτιρίου (μελέτη, εκσκαφές, θεμελιώσεις, ανέγερση κτιρίου, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ)
  • Έργα για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης που σχετίζονται με την κατασκευή Φωτοβολταϊκών και Αιολικών σταθμών

Δομικά Έργα

O όμιλος Interphoton διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε κάθε είδους εργασία πολικού μηχανικού. Ορισμένα παραδείγματα είναι: Εργασίες από οπλισμένο σκυρόδεμα, εκσκαφές, επιχωματώσεις, κατασκευή οδοποιίας, γεωτρήσεις κλπ.

Έχοντας υλοποιήσει πάνω από 50 κατασκευές κτιρίων είμαστε εξειδικευμένοι σε κάθε είδους εργασία που σχετίζεται με την μελέτη και κατασκευή σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον κατασκευών. Οι εργασίες αυτές ξεκινούν από την εξεύρεση του οικοπέδου μέχρι και την παράδοση των κτιρίων πλήρως εξοπλισμένων ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες για τις οποίες κατασκευάστηκαν.

Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος Interphoton αναλαμβάνει την κατασκευή «πράσινων» έργων. Τα έργα αυτά σχετίζονται με την ηλιακή και αιολική ενέργεια και πλαισιώνονται από αξίες προς το περιβάλλον και της προσφοράς προς τις επόμενες γενιές. Τα έργα για την κατασκευή φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών αφορούν γεωτεχνικές μελέτες, μελέτες οδοποιίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατασκευή βάσεων αλουμινίου και σκυροδέματος, θεμελιώσεις, ανέγερση μικρών μεταλλικών και τσιμεντένιων κατασκευών και πολλές άλλες εργασίες για την ολοκλήρωση και άρτια λειτουργία τέτοιων έργων.