Φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα

Photovoltaic Parks on Greece

Η ηλιακή ενέργεια είναι ο πυρήνα της επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου, καθώς έχουμε ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο κατασκευασμένων φωτοβολταϊκών πάρκων. Το επίπεδο ακτινοβολίας στην Ελλάδα είναι ιδανικό για τη δέσμευση της ηλιακής ενέργειας και προσβλέπουμε σε ένα πράσινο μέλλον, λιγότερες εκπομπές CO2 και την αειφόρο ενέργεια. Έχοντας αναπτύξει περισσότερους από 10 φωτοβολταϊκούς σταθμούς, Ο όμιλος InterPhoton επενδύει στην ηλιακή ενέργεια, παρέχοντας ευέλικτες λύσεις για τους πελάτες της. Read more

Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα

Winds park in Greece

Περισσότερα από 50 MW αιολικών πάρκων έχουν αναπτυχθεί από τον όμιλο InterPhoton στην Κεντρική Ελλάδα. Ψάχνουμε για συνεργάτες προκειμένου να συγχρηματοδοτήσουν την κατασκευή και να υλοποιήσουμε περισσότερα έργα που παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό αιολικό δυναμικό και είναι κάτω από ώριμες διαδικασίες αδειοδότησης. Η ομάδα μας σκοπεύει να συνεργαστεί με κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της στην Ελληνική αιολική ενέργειαRead more