Κατασκευή ηλεκτρικών δικτύωνΟ όμιλος InterPhoton έχει κατασκευάσει ένα μεγάλο ηλεκτρικό δίκτυο στη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας με σκοπό την σύνδεση τριών φωτοβολταικών πάρκων στο εθνικό δίκτυο. Συνολικά το μήκος του καλωδίου είναι 27Km, 17 km υπόγειο και 10 km εναέριο. Η κατασκευή κράτησε 4 μήνες και περιελάμβανε σημαντικά έργα εκσκαφών, καλωδίωσης, έργα οδοποιίας και κατασκευές από μπετόν καθώς και πλήθος άλλων εργασιών μηχανικού.Το ηλεκτρικό δίκτυο καλύπτει της ανάγκες σύνδεσης έργων 6MW που κατασκευάστηκαν από τον όμιλο και μπορεί να συνδέσει ακόμα 1 MW σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη σύνδεσης επιπλέον έργου από τον ΑΔΜΗΕ.
Το δίκτυο αυτό αποτελεί ένα από τα πρώτα και πιο σημαντικά έργα ιδιώτη για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού πάρκου με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ο όμιλος InterPhoton προετοιμάζεται για τη κατασκευή ανάλογου δικτύου, μεγαλύτερης κλίμακας που θα συνδέει τα αιολικά έργα (50 MW) σε σταθμό υπερύψηλης τάσης της ΔΕΗ.