Ο όμιλος InterPhoton ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη δραστηριότητα του και στον χώρο των μικρών ανεμογεννητριών (κυρίως ≤50 KW) μόλις γίνουν γνωστές οι νέες διατάξεις για την εγκατάσταση τους. Η ομάδα των μηχανικών μας αναλαμβάνει, όλες τις εργασίες για την έκδοση άδειας και για την κατασκευή του πάρκου.
Πιο αναλυτικά:

  • Υποστήριξη στην ανεύρεση του γηπέδου, χώρου εγκατάστασης
  • Ενημέρωση για τον νέο νόμο που αφορά τις επενδύσεις στις μικρές ανεμογεννήτριες
  • Αναλαμβάνουμε την πλήρη αδειοδότηση για την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας
  • Προμήθεια ανεμογεννήτριας και εξοπλισμού
  • Ανεμολογικές μετρήσεις
  • Διεκπεραίωση κάθε έργου πολιτικού μηχανικού (θεμέλια, εκσκαφές κλπ)
  • Εγκατάσταση ανεμογεννήτριας
  • Λειτουργία και συντήρηση του Αιολικού έργου