Εάν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται στις παρακάτω, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα!

Μεθοδολογία

Υπηρεσίες

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Ο όμιλος μας έχει τεραστία εμπειρία στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκών έργων και μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις όπως

 • Πλήρη ετοιμασία φακέλου αδειοδότησης έργου
 • Αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσης
 • Κατάλληλη επιλογή προμηθευτή
 • Μελέτη της ετήσιας παραγωγής ενέργειας
 • Μελέτη σκοπιμότητας του έργου
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Πλήρη κατασκευή του έργου-Λύσεις turn key
 • Οι εργασίες παρακολούθησης και συντήρησης

Φωτοβολταικές εγκαταστάσεις επί στεγών

Ο όμιλος InterPhoton παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις (turn key) στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε στέγες. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει εάν επιθυμεί να επενδύσει στην ηλιακή ενέργεια πουλώντας την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ ή με το σύστημα του net-metering να προμηθεύει ο ίδιος την οικία, επιχείρηση κλπ με ρεύμα, αποκτώντας ενεργειακή ανεξαρτησία από τους κοινούς λογαριασμούς της ΔΕΗ.

 • Προετοιμασία φακέλου και αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ
 • Προκαταρκτική μελέτη ετήσιας παραγόμενης ενέργειας
 • Μελέτη απώλειας σκίασης
 • Κατάλληλη επιλογή προμηθευτή
 • Μελέτη σκοπιμότητας του έργου
 • Χρηματοδότηση του έργου
 • Ολοκληρωμένη κατασκευή
 • Εργασίες παρακολούθησης και συντήρηση

Αιολικά Έργα

Ο όμιλος έχοντας σηκώσει έως τώρα 12 ιστούς σε διάφορα σημεία λαι έχοντας λάβει άδειες για έργα της τάξης των 50 MW μπορεί να προφέρει μια σειρά υπηρεσιών στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

 • Ανέγερση μετεωρολογικών ιστών ανέμου
 • Προσδιορισμός της βέλτιστης δυνατής θέσης εγκατάστασης της γεννήτριας
 • Αδειοδότηση του συνόλου του έργου
 • Μελέτη σκοπιμότητας του έργου
 • Προκαταρκτική ενεργειακή μελέτη
 • Υπολογισμός των μακροπρόθεσμων χαρακτηριστικών του ανέμου
 • Κατάλληλη επιλογή προμηθευτή
 • Έργα πολιτικού μηχανικού
 • Κατασκευή του ηλεκτρικού δικτύου
 • Εργασίες παρακολούθησης και συντήρησης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο Όμιλος InterPhoton δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1976 και διαθέτει τεράστια εμπειρία και γνώση του κατασκευαστικού κλάδου. Η ομάδα μας με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών έχει δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να προσφέρει λύσεις παροχής συμβουλών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους σε σύντομο χρόνο και με ακρίβεια. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Τεχνική υποστήριξη σε κάθε έργο ΑΠΕ
 • Μελέτες σκοπιμότητας για κάθε έργο ΑΠΕ
 • Υποβολή φακέλου για ένταξη του έργου στον Επενδυτικό Νόμο
 • Νομική υποστήριξη κάθε έργου
 • Παροχή συμβουλών Real Estate
 • Εργασίες συντήρησης
 • Ενεργειακές μελέτες - πιστοποιητικά