Φωτοβολταϊκό πάρκο στον Πλατύγυρο

Φωτοβολταϊκό πάρκο στον Πλατύγυρο.
Συνολική απόδοση 500 kW

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ξάνθη

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ξάνθη.
Συνολική απόδοση 500 kW

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πεζούλα

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πεζούλα.
Συνολική απόδοση 2 MW

Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Κριτήρι

Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Κριτήρι
Συνολική απόδοση 2 MW.

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Τρεπέζα

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Τρεπέζα
Συνολική απόδοση 3 MW

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Μπορδόσα

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Μπορδόσα
Συνολική απόδοση 2 MW

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Σαμάρα

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Σαμάρα
Συνολική απόδοση 4 MW.

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Δημοσιά

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Δημοσιά
Συνολική απόδοση 2 MW

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στο Πουρνάρι

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στο Πουρνάρι
Συνολική απόδοση 1.25 MW

Τρεπέζα 2 Φωτοβολταϊκο Πάρκο

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Τρεπέζα
Συνολική απόδοση 1 MW