Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Τρεπέζα
Συνολική απόδοση 1 MW

Related Photovoltaics Projects in Greece

Mprodosa Photovoltaic Park

Photovoltaic park in region Mpordosa
Total power 2

Xanthi Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in region Xanthi
Total power 500 k

Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Κριτήρι

Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Κριτήρι
Συνολική απόδοση 2

Platygriko Photovoltaic Park

Photovoltaic park in region Platygriko.
Total power