Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Μπορδόσα
Συνολική απόδοση 2 MW

Related Photovoltaics Projects in Greece

Φωτοβολταϊκό πάρκο στον Πλατύγυρο

Φωτοβολταϊκό πάρκο στον Πλατύγυρο.
Συνολική απόδοση

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Δημοσιά

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Δημοσιά
Συνολική απόδοση 2 M

Τρεπέζα 2 Φωτοβολταϊκο Πάρκο

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Τρεπέζα
Συνολική απόδοση 1

Samara Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in Samara
Total power 4 MW.