Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Σαμάρα
Συνολική απόδοση 4 MW.

Related Photovoltaics Projects in Greece

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πεζούλα

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πεζούλα.
Συνολική απόδοση 2

Trepeza 2 Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in region Trepeza.
Total power 1 M

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Δημοσιά

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Δημοσιά
Συνολική απόδοση 2 M

Kritiri photovoltaic park

Photovoltaic park in region Kritiri.
Total power 2