Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Σαμάρα
Συνολική απόδοση 4 MW.

Related Photovoltaics Projects in Greece

Trepeza 2 Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in region Trepeza.
Total power 1 M

Pezoula Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in region Pezoula.
Total power 2

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Τρεπέζα

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Τρεπέζα
Συνολική απόδοση 3 M

Samara Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in Samara
Total power 4 MW.