Φωτοβολταϊκο Πάρκο στο Πουρνάρι
Συνολική απόδοση 1.25 MW

Related Photovoltaics Projects in Greece

Mprodosa Photovoltaic Park

Photovoltaic park in region Mpordosa
Total power 2

Τρεπέζα 2 Φωτοβολταϊκο Πάρκο

Φωτοβολταϊκο Πάρκο στην Τρεπέζα
Συνολική απόδοση 1

Samara Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in Samara
Total power 4 MW.

Trepeza 2 Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in region Trepeza.
Total power 1 M