Platygriko Photovoltaic Park

Photovoltaic park in region Platygriko.
Total power 500 kW

Xanthi Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in region Xanthi
Total power 500 kW

Pezoula Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in region Pezoula.
Total power 2 MW

Dimosia Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in Dimosia
Total power 2 MW

Kritiri photovoltaic park

Photovoltaic park in region Kritiri.
Total power 2 MW.

Trepeza Photovoltaic Park

Photovoltaic park in region Trepeza
Total power 3 MW

Pournari Photvoltaic park

Photovoltaic park in region Pournari
Total power 1.25 MW

Trepeza 2 Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in region Trepeza.
Total power 1 MW

Samara Photovoltaic Park

Photovoltaic Park in Samara
Total power 4 MW.

Mprodosa Photovoltaic Park

Photovoltaic park in region Mpordosa
Total power 2 MW