ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από το 1974, ο Όμιλος INTERPHOTON κατασκευάζει κτηριακά έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοχεύοντας πάντα στην ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος

Device

Ο Όμιλος INTERPHOTON έχει κατασκευάσει περισσότερα από εξήντα (60) κτίρια σε ολόκληρη την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Νιγηρία, ενώ έχει αναλάβει την επίβλεψη έργων πολιτικού μηχανικού σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 50 MW.

Με εμπειρία σαράντα (40) ετών, ειδικευόμαστε σε όλα τα είδη έργων συμπεριλαμβανομένων της σχεδίασης, των δομικών μελετών και της επίβλεψης σύγχρονων και φιλικών στο περιβάλλον  κατασκευών, όπως οικιστικών, εμπορικών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Ο Όμιλος INTERPHOTON έχει αναλάβει στην μακρόχρονη πορεία του ένα μεγάλο αριθμό από περίπλοκες και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως εναέρια και υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα, υποσταθμούς, κατασκευή οδοστρώματος και έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης.