Οι παροχές μας

Ο Όμιλος Interphoton ξεκίνησε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στον τομέα των κατασκευών και συνέχισε με επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ενέργειας.
Η Νέα Πράσινη Εποχή απαιτεί νέες πηγές προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και ο Όμιλος Interphoton ενστερνίζεται αυτή την απαίτηση αναμορφώνοντας τις φυσικές πηγές σε πράσινη ενέργεια.


Οι  Προμηθευτές μας

Έχουμε πολύχρονη συνεργασία με προμηθευτές απ΄όλο τον κόσμο όπως οι : ABB Group, Aleo Solar Gmbh , Fronius International Gmbh , Schneider Electric Solar, Siemens Energy AG , SMA Solar Technology AG , SolarWorld Industries Gmbh , Vestas Wind Systems A/S,  Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.

Οι Προμηθευτές μας

Η χρηματοδότησή μας βασίζεται σε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα όπως:

Οι Προμηθευτές μας