ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Με Φωτοβολταϊκά Πάρκα σε λειτουργία ικανότητας πάνω από 20 MW, είμαστε περήφανοι να αποκαλούμαστε Πρωτοπόροι.”

Device

Ο Όμιλος INTERPHOTON επενδύει στην ηλιακή ενέργεια συνεχώς από το 2008 με περισσότερα από έντεκα (11) Φ/Β Πάρκα συνολικής ικανότητας 20 MW κάτω από την ομπρέλα τριών (3) Ανωνύμων Εταιρειών.

Μία αφοσιωμένη ομάδα ειδικών που περιλαμβάνει μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, δασολόγους και υποστηρικτικό προσωπικό είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την κατασκευή έργων ηλιακής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Δίνοντας προσοχή σε όλες τις λεπτομέρειες, η ομάδα μας πετυχαίνει υψηλής ποιότητας αποτελέσματα απόδοσης, σε συνεργασία με τις πιο εξειδικευμένες και αξιοσέβαστες εταιρείες του χώρου.

Ο Όμιλος Interphoton, επίσης, έχει τον απόλυτο έλεγχο της λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης των Φ/Β Πάρκων, έχοντας αναπτύξει λογισμικό real-time παρακολούθησης από εξειδικευμένο προσωπικό, διασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που ανέρχεται σε 99.5% από όλους τους σταθμούς μας κατά μέσο όρο.

Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία έκδοσης αδειών και ανάπτυξης περισσότερων από 700 MW νέων Φ/Β έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα.