ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 “Επενδύουμε ευρέως στην αιολική ενέργεια ως μία από τις πιο αποτελεσματικές εναλλακτικές μορφές ενέργειας με πάνω από 28 MW σε λειτουργία.”

wind

Ο Όμιλος INTERPHOTON έχει επενδύσει σε δύο (2) Αιολικά Πάρκα συνολικής ικανότητας 28.8 MW.

Συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένους μηχανικούς και έχοντας  δημιουργήσει από το 2009 το δικό μας ανεμολογικό εργαστήριο, πιστοποιημένο με ISO 17025, έχουμε ήδη αναπτύξει και κατασκευάσει δύο (2) Αιολικά Πάρκα ικανότητας 18 MW και 10.8 MW, κάτω από την ομπρέλα των εταιρειών μας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΜΑΚΙ ΑΕ.

Με μεγάλο σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, ο Όμιλος INTERPHOTON, εγκατέστησε μετεωρολογικούς ιστούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με σκοπό να συλλέξει ανεμολογικά δεδομένα τα οποία, πιθανώς, θα υποδείξουν τις κατάλληλες τοποθεσίες για ανάπτυξη αιολικών έργων, ικανότητας πάνω από 300 MW.