ΤΡΕΠΕΖΑ Ι, ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ, ΘΗΒΑ (3 MW)


Περιγραφή έργου

Το Φ/Β πάρκο της Τρεπέζας, συνολικής ισχύος 3MW, βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα (Θήβα Βοιωτίας) και είναι κατασκευασμένο με φωτοβολταϊκά panels της εταιρείας SOLAR WORLD.